首页 > 礼仪大全 > 饮食礼仪

中国古代饮食文化有哪些礼仪

时间:2018-07-16 10:26:00    阅读:

 任何民族都有富有特点的饮食礼俗,发达的程度也各不相同。中国人的饮食礼仪是比较发达的,也是比较完备的,而且有从上到下一以贯通的特点。六九网小编整理了“中国古代饮食文化有哪些礼仪”仅供参考,希望能帮助到大家!ytL六九网

 中国古代饮食文化有哪些礼仪

 1.宴饮礼仪ytL六九网

 有主有宾的宴饮活动,是一种社会性活动。为使这种社会活动能有秩序并有条理的进行,达到预定目的,必须要有一定的礼仪规范来指导和约束。每个民族在长期的实践中都有自己的一套规范化的饮食礼仪,作为每个社会成员的行为准则。ytL六九网

 中国传统的古代宴饮礼仪是按阶层划分的:宫廷,官府,行帮,民间等。一般的程序是,主人折柬相邀,到期迎客于门外;客至,至致问候,延入客厅小坐,敬以茶点;导客入席,以左为上,是为首席。席中座次,以左为首座,相对者为二座,首座之下为三座,二座之下为四座。客人坐定,由主人敬酒让菜,客人以礼相谢。宴毕,导客入客厅小坐,上茶,直至辞别。席间斟酒上菜,也有一定的规程。ytL六九网

 作为客人,赴宴讲究仪容,根据关系亲疏决定是否携带小礼品或好酒。赴宴守时守约;抵达后,先根据认识与否,自报家门,或由东道进行引见介绍,听从东道安排。然后入座。ytL六九网

 这个"英雄排座次",是整个中国食礼中最重要的一项。从古到今,因为桌具的演进,所以座位的排法也相应有变化。ytL六九网

 总的来讲,座次"尚左尊东","面朝大门为尊"。家宴首席为辈分最高的长者,末席为最低者;家庭宴请,首席为地位最尊的客人,请客主人则居末席。ytL六九网

 首席未落座,都不能落座,首席未动手,都不能动手,巡酒时自首席按顺序一路敬下,再饮。更讲究的,如果来报有人来,无论尊卑地位,全席之人应出迎。ytL六九网

 若是圆桌,则正对大门的为主客,左手边依次为2,4,6,右手边依次为3,5,7直至汇合。若为八仙桌,如果有正对大门的座位,则正对大门一侧的右位为主客,如果不正对大门,则面东的一侧右席为首席。然后首席的左手边坐开去为2,4,6,8(8在对面),右手边为3,5,7(7在正对面)。ytL六九网

 如果为大宴,桌与桌间的排列讲究首席居前居中,左边依次2,4,6席,右边为3,5,7席。根据主客身份,地位,亲疏分坐。ytL六九网

 这类宴礼的形成,有比较长的历史过程,在清未民初,就已有现代所具备的这些程式了。如《民社北平指南》所云:宴请官长,或初交、或团体,须于大饭馆以整桌之席访之。若知己朋友,则可不拘。届时,主人必先至以迎客,客至奉茶,陪座周旋。客齐人席,次序以左为上,右为次,上座之友为三座,次座之右为四座,以下速推。主人与首座相对,举杯通饮,客人起立举杯致谢。然后就坐,且餐且饮。菜肴先上冷荤,后上热革,继以最贵肴撰。每进一肴。主人必举杯劝酒、举模劝食。饭毕略用茶,即向主人致谢而去。ytL六九网

 2. 古代食仪ytL六九网

 在中国古代,在饭、菜的食用上都有严格的规定,通过饮食礼仪体现等级区别。如王公贵族讲究"牛宜秩,羊宜黍,象直穆,犬宜粱,雁直麦,鱼宜涨,凡君子食恒放焉"。而贫民的日常饭食则以豆饭藿羹为主,"民之所食,大抵豆饭藿羹"。有菜肴二十余种。"凡王之馈,食用六百,膳用六牲,饮用六清,羞用百有二十品,珍用八物,酱用百有二十瓮"。进献王者的饮食要符合一定的礼教。《礼记.礼器》曰:"礼有以多为贵者,天子之豆二十有六,诸公十有六,诸侯十有二,上大夫八,下大夫六。"而民间平民的饮食之礼则"乡饮酒之礼,六十者三豆,七十者四豆,八十者五豆,九十者六豆,所以明养老也"。乡饮酒,是乡人以时会聚饮酒之礼,在这种庆祝会上,最受恭敬的是长者。ytL六九网

 礼产生于饮食,同时又严格约束饮食活动。不仅讲求饮食规格,而且连菜肴的摆设也有规则,《礼记.曲礼》说:"凡进食之礼,左肴右被,食居人之左,羹居人之右。脍炙处外,疏酱处内,葱片处右,酒浆处右。以脯俗置者,左朐右末。"就是说,凡是陈设便餐,带骨的菜肴放在左边,切的纯肉放在右边。干的食品菜肴靠着人的左手方,羹汤放在靠右手方。细切的和烧烤的肉类放远些,醋和酱类放在近处。蒸葱等伴料放在旁边,酒浆等饮料和羹汤放在同一方向。如果要分陈干肉、牛脯等物,则弯曲的在左,挺直的在右。这套规则在《礼记.少仪》中也有详细记载。上菜时,要用右手握持,而托捧于左手上;上鱼肴时,如果是烧鱼,以鱼尾向着宾客;冬天鱼肚向着宾客的右方,夏天鱼脊向宾客的右方。ytL六九网

 在用饭过程中,也有一套繁文缛礼。《礼记.曲礼》载:"共食不饱,共饭不择手,毋搏饭,毋放饭,毋流歌,毋咤食,毋啮骨。毋反鱼肉,毋投与狗骨。毋固获,毋扬饭,饭黍毋以箸,毋捉羹,毋刺齿。客絮羹,主人辞不能烹。客歉醢,主人辞以篓。濡肉齿决,于内不齿决。毋嘬炙。卒食,客自前跪,撤饭齐以授相者,主人兴辞于客,然后客坐。"这段话的大意是讲:大家共同吃饭时,不可只顾自己吃饱。如果和别人一起吃饭,就要检查手的清洁。不要用手搓饭团,不要把多余的饭放进锅中,不要喝得满嘴淋漓,不要吃得喷喷作声,不要啃骨头,不要把咬过的鱼肉又放回盘碗里,不要把肉骨头扔给狗。不要传递食物,也不要簸扬着热饭,吃黍蒸的饭用手而不用箸,不可以大口囫囵的喝汤,也不要当着主人的面调和菜汤。不要当众剔牙齿,也不要喝瞻渍的肉酱。ytL六九网

 如果有客人在调和菜汤,主人就要道歉,说是烹调得不好;如果客人喝到酱类的食品,主人也要道歉,说是备办的食物不够。湿软的肉可以用牙齿咬断,干肉就得用手分食。吃炙肉个要撮作一把来嚼。吃饭完毕,客人应起身向前收拾桌上盛行瞻债物的碟子交给旁边伺侯的主人,主人跟着起身,请客人不要劳动,然后,客人再坐下。ytL六九网

 "毋抟饭",吃饭时不可抟饭成大团,大口大口地吃,这样有争饱之嫌。"毋放饭",要入口的饭,不能再放回饭器中,别人会感到不卫生。"毋流歠",不要长饮大嚼,让人觉得是想快吃多吃,好象没够似的。"毋口它食",咀嚼时不要让舌在口中作出响声,主人会觉得你是对他的饭食表现不满意。"毋啮骨",不要专意去啃骨头,这样容易发出不中听的声响,使人有不雅不敬的感觉。"毋反鱼肉",自己吃过的鱼肉,不要再放回去,应当接着吃完。"毋投与狗骨",客人自己不要啃骨头,也不能把骨头扔给狗去啃。"毋固获",不要喜欢吃某一味肴馔便独取那一味,或者争着去吃,有贪吃之嫌。"毋扬饭",不要为了能吃得快些,就用食具扬起饭粒以散去热气。"饭黍毋以箸",吃黍饭不要用筷子,但也不是提倡直接用手抓。食饭必得用匙。筷子是专用于食羹中之菜的,不要混用。"羹之有菜者用梜,无菜者不用梜",梜即是筷子。羹中有菜,用筷子取食。如果无菜筷子派不上用场,直饮即可。"毋嚺羹",饮用肉羹,不可过快,不能出大声。有菜必须用筷子夹取,不可直接用嘴吸取。"毋絮羹",客人不能自己动手重新调和羹味,否则会给人留下自我表现的印象,好象自己更精于烹调。"毋刺齿",进食时不要随意不加掩饰地大剔牙齿,如齿塞,一定要等到饭后再剔。"毋歠醢",不要直接端起调味酱便喝。醢是比较咸的,用于调味,不是直接饮用的。"濡肉齿决,干肉不齿决",湿软的烧肉炖肉,可直接用牙齿咬断,不必用手去擘;而干肉则不能直接用牙去咬断,须用刀匕帮忙。"毋嘬炙",大块的烤肉和烤肉串,不要一口吃下去,如此塞满口腔,不及细嚼,狼吞虎咽,仪态不佳。"当食不叹",吃饭时不要唉声叹气,"唯食忘忧",不可哀叹。ytL六九网

 推荐阅读:ytL六九网

 传统饮食文化中的礼仪ytL六九网

 中国古代神话故事少儿ytL六九网

 中国传统饮食礼仪文化ytL六九网

 中华传统礼仪饮食之礼ytL六九网

上一篇:中华传统礼仪饮食之礼

下一篇:古代中国饮食文化有哪些礼仪